Wynagrodzenie

Kancelaria ustala wynagrodzenie za świadczone usługi zawsze po uzgodnieniu z klientem. Możliwe są następujące sposoby rozliczeń:

  1. wynagrodzenie ryczałtowe (miesięczne) – sposób wybierany i  preferowany przez przedsiębiorców, kwota niezależna od nakładu czasu poświęconego na daną sprawę,
  2. wynagrodzenie ustalane w oparciu o tzw. stawkę godzinową – sposób wybierany w przypadkach, gdy nie jest możliwe z góry ustalenie zakresu prac oraz czasu wymaganego dla realizacji zlecenia, a także w przypadku porad prawnych,
  3. wynagrodzenie ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2002 r., nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) – dotyczy zleceń prowadzenia konkretnej sprawy sądowej lub sądowo -  administracyjnej.