Klienci indywidualni

Dla Klientów indywidualnych oferta Kancelarii obejmuje prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i sądowo administracyjnych, udzielanie pomocy prawnej, porad, wyjaśnień i konsultacji, w tym w szczególności:

  1. prawo rodzinne - rozwody, separacja, umowy majątkowe małżeńskie, alimenty,
  2. prawo cywilne - umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy ubezpieczenia, prawo rzeczowe, odszkodowania, ochrona dóbr osobistych, eksmisje,
  3. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – opracowywanie pozwów, apelacji, analiza umów, roszczenia odszkodowawcze i o zapłatę (odprawy, ekwiwalenty, nadgodziny), odwołania od decyzji ZUS, reprezentacja przed sądami,
  4. prawo spadkowe - postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, podział masy spadkowej, przyjęcie i odrzucenie spadku, roszczenia o zachowek, 
  5. doradztwo w zakresie prawa administracyjnego - przygotowywanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, pozwolenia wodno-prawne, ochrona środowiska,
  6. prawo prasowe – sprostowania, odpowiedzi,
  7. zastępstwo prawne w postępowaniu karnym (pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny), a także obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
  8. pomoc prawną w obrocie nieruchomościami (sprzedaż, najem), opracowywanie projektów umów, konsultacje, negocjacje,
  9. pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym, wobec komorników i innych organów egzekucyjnych.