Klienci biznesowi

Oferta dla Klientów biznesowych to obsługa prawna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

 

  1. doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych, tj. opracowywanie projektów umów spółek, zmian w umowie spółki, przygotowywanie umów zbycia udziałów, umorzenia udziałów, podwyższanie kapitału, przekształcenia, połączenia, postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym, pozwy o wyłączenie wspólników, odpowiedzialność członków zarządu i wspólników, pozwy o uchylenie uchwał i stwierdzenie ich nieważności likwidacja spółek, regulamin pracy zarządu, regulamin rady nadzorczej, projekty uchwał, organizacja zgromadzeń,
  2. upadłość i postępowanie układowe,
  3. szeroko rozumiane prawo cywilne i gospodarcze, tj. pozwy, pisma procesowe, apelacje, reprezentacja w sądach i organach administracji publicznej, analizy i opinie prawne, pomoc prawna w obrocie wierzytelnościami, nieruchomościami, pomoc prawna w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń,
  4. opracowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, prowadzenie negocjacji z kontrahentami, 
  5. doradztwo w zakresie prawa administracyjnego - przygotowywanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, pozwolenia wodno-prawne, ochrona środowiska,
  6. obsługa spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych - projekty uchwał, porady i konsultacje, prowadzenie zgromadzeń,  sprawy odszkodowawcze i inne spory sądowe,
  7. prawo pracy, w tym także zbiorowe prawo pracy - przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej, umów o dokształcanie, problematyka rozwiązywania umów o pracę, spory sądowe z tym związane, opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania, prawo związkowe, reprezentacja przed sądami.