O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Safiańczuk powstała w 2010 roku. Jako główny cel stawia sobie świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie profesjonalizmu zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych (przedsiębiorców).


Radca prawny Magdalena Safiańczuk uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego w 2008 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie i zdaniu egzaminu zawodowego. W latach 1998 – 2003 r. studiowała prawo na jednej z najlepszych uczelni wyższych w kraju – Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magisterium uzyskała z wynikiem bardzo dobrym.


Po studiach związała się zawodowo ze Szczecinem, gdzie jednocześnie odbywała aplikację radcowską, jak i zdobywała doświadczenie zawodowe pod patronatem doświadczonych radców prawnych. Obecnie prowadzi własną praktykę zawodową. Kancelaria stale współpracuje z kancelarią notarialną oraz biurem rachunkowym, co pozwala na zapewnienie kompleksowych działań satysfakcjonujących Klientów.


Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym (zobowiązania, spadki, problematyka prawa rzeczowego, ubezpieczenia) i handlowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie rodzinnym (rozwody, alimenty), prawie administracyjnym, a także posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych (odszkodowawczych, o zapłatę, o ustalenie) oraz w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Kancelaria posiada także kilkuletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych.
Radca prawny Magdalena Safiańczuk ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - polisa nr 07 KIRP/1/13 oraz polisa 07 KIRP/2/13 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz TUIR WARTA S.A. na sumę gwarancyjną w wysokości 100.000 EUR (ubezpieczenie obowiązkowe) oraz w wysokości 250.000 EUR (ubezpieczenie dodatkowe).