Aktualności

Pracownica w ciąży a rozwiązanie umowy na mocy porozumienia

Pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, może uchylić się od jego skutków. Oświadczenie w tej kwestii powinna złożyć w ciągu 7 dni od wykrycia błędu, tj. od dnia, w którym dowiedziała się, że w chwili podpisywania porozumienia o rozwiązaniu umowy była w ciąży. Takie stanowisko zajął SN w wyroku z 4 kwietnia 2013 r. (II PK 237/12).

Zmiana procedury karnej korzystna dla radców prawnych

Sejm na posiedzeniu 30 sierpnia 2013 r. większością głosów przegłosował projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego nadającego radcom kompetencje do obron karnych. Przyjęta przez Sejm obszerna nowelizacja reformująca procedurę karną przewiduje szerszy dostęp do pomocy prawnej dla stron procesu. Zarezerwowane obecnie tylko dla adwokatów uprawnienia do bycia obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych przyznano też radcom prawnym.